επικοινωνιαΟμηρου 5, Στροβολος, Κυπρος
Τηλ. : +357 96 610239
Mail : dancemotionnicosia275@gmail.com